پنج شنبه, 03 خرداد 1403  
کارگاه
منوی سایت
:: محورهای همایش

1) سخنرانی پیرامون آزمایش دوشکاف یانگ

2) انجام آزمایش 

3) سخنرانی در مورد نوبل سال 2022

4) اجرای مسابقه

:: کمیته علمی

سید هاشم عارف

محمد مهدی اتفاقی

علی محمودی

سید مهدی فاضلی

معصومه مشکل گشا

 

 

:: کمیته اجرایی

محمد مهدی اتقافی

سید هاشم عارف

حسین مقتدری

مریم خازنی

مهدیس منصوری

:: سخنرانان کلیدی

سید وحید موسوی

محمد جواد کاظمی

:: تماس با ما

محمد حسین مقتدری:

02532103034

مریم خازنی:

02532103782

 

برگزارکننده
کمیته اجرایی
حامیان علمی